Leer

Janneke Luijkx is kindercoach en schrijfdansdocente bij haar praktijk in het sleutelbos.
http://www.inhetsleutelbos.nl
Telefoon: 06-36301552

Denk

'Kinderen willen graag leren,' is een mening die we delen. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften die kinderen hierbij hebben. Dan merk je dat kinderen met plezier leren. Hierbij hoort ook het geven van extra uitleg bij moeilijkere stof of soms een zetje om toch door te gaan bij het uitvoeren van een taak. We gaan er van uit dat kinderen graag zelf op ontdekkingsreis gaan. Met de Leer, denk en doe! ochtenden bieden we kinderen deze reis.

Doe!

 Mariska Robers van Bijles Westland geeft bijles en is coach beelddenken en hoogbegaafdheid. http://www.bijleswestland.nl
Telefoon: 06-42356645

Interview met Mariska Robers en Janneke Luijkx

Wat is de reden dat jullie met ‘Leer denk en doe!’ zijn begonnen?

Janneke: Ik herinner me mijn eigen lagere schooltijd nog goed. Ik was een model-leerling, zat altijd met mijn vinger omhoog en haalde goede punten. Pas later werd ik me ervan bewust dat ik op de lagere school juist veel afgeleerd heb. Ik was creatief en schreef graag fantasieverhalen. Ook bekeek ik dingen vaak vanuit een andere invalshoek dan mijn klasgenoten. Het voelde ‘raar’ om anders te denken en daarom heb ik me zoveel mogelijk aan proberen te passen aan wat van me gevraagd werd. Dat is altijd blijven wringen. Gelukkig waren er ook goede momenten. Zoals een leraar die me stimuleerde de meest fantasievolle verhalen te schrijven die dan als toneelstuk uitgevoerd werden door de klas. Dat blijft je bij. Dat is de reden waarom ik de activiteiten van Leer, denk en doe! zo belangrijk vind. We kunnen er verschil mee maken voor kinderen.
Mariska: Ook ik wilde een model-leerling zijn, maar dat uitte zich op een andere manier. Ik wilde een zo ‘gewoon’ mogelijk meisje zijn. Daarom stak ik juist niet altijd mijn vinger omhoog als ik het wist. Een meisje hoorde met poppen te spelen en te kletsen met andere meisjes. En niet bezig te zijn met hoe iets werkt of ingewikkelde rekensommen. We vinden het belangrijk dat kinderen zowel bij de workshops als bij de plusklas zichzelf kunnen zijn. We hebben Leer, denk en doe! opgestart, omdat we merkten dat veel kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging en creativiteit. We zijn begonnen met de workshops. De workshops bestaan uit het uitvoeren van experimenten, filosofie, smartgames en yoga. Naast de workshops is er ook een Leer, denk en doe!-plusklas. Hier krijgen kinderen verdieping, leren ze om te leren, helpen we ze over hun weerstand heen en kunnen ze aan de slag met projecten die zij zelf interessant vinden.

Janneke: Mariska en ik hebben al veel samengewerkt en we vullen elkaar goed aan. Mariska houdt veel van wetenschap en wiskunde en ze is gestructureerd. En ik ben van de fantasie, creativiteit en de filosofie. Voor de Leer, denk en doe!-activiteiten komen onze aanvullende kwaliteiten goed van pas!

Wat doe je naast Leer, denk en doe?

Mariska: Naast Leer, denk en doe! heb ik mijn eigen praktijk: Bijles Westland. Daar geef ik bijles aan leerlingen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Naast bijles geef ik ook coaching. Een coachingstraject kan onder andere bestaan uit de training 'ik leer anders' voor beelddenkers, een werkgeheugentraining of coaching voor hoogbegaafden. Daarbij werk ik in opdracht van scholen, waar ik ook deze begeleiding geef. De begeleiding bij Bijles Westland is altijd individueel, zodat de leerling stap voor stap wordt begeleid in zijn of haar ontwikkelingsproces.
Janneke: Ik heb ook mijn eigen praktijk: In het Sleutelbos. Ik geef sociaal emotionele begeleiding als kinderen niet lekker in hun vel zitten. Ook begeleid ik kinderen als zij moeite hebben met concentreren op school, onderpresteren bij hoogbegaafdheid of snel overprikkeld zijn. En ik geef schrijfles en schrijfdans. Ik werk ook in opdracht van scholen, ook voor meerdere thema’s tegelijk als dit nodig is voor een kind. Bijvoorbeeld een combinatie van emotionele begeleiding, verhogen concentratie, schrijfles en hulp bij rekenen en taal.

Waar word je blij van?

Janneke: Als ik zeg dat we gaan stoppen en een kind zegt: Nu al?! Dan verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Het is voor mij een teken dat kinderen het erg naar hun zin hebben gehad.
Mariska: Ik word blij als ik kinderen mag begeleiden in hun ontwikkeling. Het is geweldig om kinderen te zien opbloeien. Bij Leer, denk en doe! zie ik vaak dat als kinderen merken dat ze zichzelf mogen zijn, ze veel creativiteit laten zien en veel meer kunnen dan dat ze zelf denken!

Leer, denk en doe!

De sleutel naar je talent

Leer, denk en doe!

Elke maand op zaterdag een workshop in de Mariaschool in Wateringen.

Bewegen en denken

Daarnaast is er uitdaging met filosofie, speelse yoga oefeningen en smartgames.

Experimenten

De kinderen worden uitgedaagd door professionele experimenten. 

Verslag

Voor een uitgebreid verslag van o.a. 25 maart zie de blog.