Leer

Zie je vaak dat je kind meer aan kan? Wordt er op school niet (altijd) voldoende uitdaging geboden? Denk dan eens aan de plusklas van Leer, denk en doe! De plusklas is om de week op zaterdag of woensdag in Wateringen.

Verrijking is soms hard nodig. Dit komt omdat er bij kinderen die pluswerk aankunnen vaak andere interesses zijn dan leeftijdsgenoten. Dit kan er voor zorgen dat de motivatie terugloopt, waardoor het kind kan gaan onderpresteren. Door het onderpresteren kan de leerling weer bepaalde overtuigingen krijgen. Een stapsgewijze aanpak waarbij het kind succeservaringen heeft kan hierbij helpen. Daarnaast hebben deze kinderen vaak een smalle band van uitdaging. Ze hebben nooit geleerd om door te zetten bij opgaven die iets buiten hun bereik liggen. Vaak wordt er dan gezegd dat het 'saai' is en ontstaat er vluchtgedrag.

Denk

'Kinderen willen graag leren,' is een mening die Janneke Luijkx en Mariska Robers delen. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften die kinderen hierbij hebben. Dan merk je dat kinderen met plezier leren. Hierbij hoort ook het geven van extra uitleg bij moeilijkere stof of soms een zetje om toch door te gaan bij het uitvoeren van een taak. In de Leer, denk en doe! plusklas wordt er  gezorgd dat de motivatie weer terugkomt en zorgen we er samen voor dat het kind leert doorzetten.

De plusklas kost € 36,- per bijeenkomst. Inschrijving geldt per periode
(vier bijeenkomsten). Het is per periode mogelijk om te kiezen voor zaterdagochtend of woensdagochtend.
  Ook kun je een proefles te doen. Je betaalt dan eenmalig € 36,-
Het totaalbedrag voor één periode is € 144,-
Elke bijeenkomst krijgt het kind persoonlijke coaching van Janneke of Mariska. Alle materialen, drinken en iets lekkers zijn ook inbegrepen.

Ieder kind dat meer uitdaging nodig heeft is welkom in de plusklas.Gebruik dit formulier  om in te schrijven,  stuur een bericht onderaan de website of e-mail naar info@leerdenkdoe.nl

Op de workshops en plusklas van Leer, denk en doe! zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te downloaden.

Doe!

Een belangrijk onderdeel van de plusklas is dat leerlingen leren eigen doelen stellen. Door de leerlingen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelf werk te laten kiezen zijn kinderen vaak meer gemotiveerd. Kinderen worden aangesproken op het behalen van de doelen en begeleid als ze het moeilijk vinden om deze doelen te behalen.

Tijdens de uren in de plusklas krijgen de kinderen begeleiding over hoe ze meer te weten kunnen komen over een onderwerp. Ook kunnen ze begeleiding krijgen bij het plannen van hun werk. Daarbij vinden er gesprekken plaats met leerlingen om hen over de weerstand heen te helpen om ergens mee aan de slag te gaan. Dit speelt vaak bij meervoudige intelligente, maar ook bij hoogbegaafde kinderen, omdat zij niet hebben geleerd om te leren.

Per periode (4 bijeenkomsten) gaan we dieper in op een onderwerp. Bijvoorbeeld: "hoe overleeft een astronaut in de ruimte?" of  "hoe was het om te leven in de 17de eeuw?"

Data derde periode 2018:
Zaterdag 19 mei
Zaterdag 2 juni
Zaterdag 16 juni
Zaterdag 30 juni

of

Woensdag 23 mei
Woensdag 6 juni
Woensdag 20 juni
Woensdag 4 juli

Tijden zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur.
Tijden woensdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Leer, denk en doe!

De sleutel naar je talent

Leer, denk en doe!

Elke maand op zaterdagochtend in de Vang in Wateringen.

Bewegen en denken

Daarnaast is er uitdaging met filosofie, speelse yoga oefeningen en smartgames.

Experimenten

De kinderen worden uitgedaagd door professionele experimenten. 

Verslag

Voor een uitgebreid verslag van o.a. 25 maart zie de blog.