Leer

Motivatie vergroten

In de plusklas heeft je kind succeservaringen door opgaven te doen die net buiten zijn of haar bereik liggen. We dagen je kind uit niet op te geven en door te zetten als hij weerstand heeft om aan een taak te beginnen. Kinderen zijn hierdoor meer gemotiveerd en presteren beter.

Plezier in leren hervinden

Elk kind heeft een eigen manier van leren. Misschien leert jouw kind vooral door (logisch) te denken of juist door te doen, zoals creatief bezig. Of door een combinatie hiervan.


Je kind kiest eigen leerstof, vaak een pluswerkboek en een project met uitdagende opdrachten. We zoeken naar de manier van leren die het beste bij je kind past.

Denk

Creativiteit

We vinden het belangrijk om creativiteit te stimuleren bij kinderen. We maken tijd voor beeldende vorming, zoals tekenen. Ook bevorderen we creatief denken, bijvoorbeeld door te filosoferen over vragen als ‘is de ruimte af’’.

Bewegen

Je kind beweegt ook in de plusklas. We doen bewegingen uit Braingym, yoga en ook gaan we even naar buiten.

Groei-mindset

We stimuleren een groei-mindset bij kinderen door te zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen. Bij een fixed-mindset gaat een kind ervan uit dat succes voortkomt uit talent en niet door ervoor te werken. Perfectionisme speelt ook een rol. Je kind krijgt een groei-mindset door succeservaringen bij lastige taken. Ook hebben we gesprekjes of andere werkvormen om vaste overtuigingen om te buigen.


Doe!

Versterken eigen verantwoordelijkheid

Je kind stelt eigen doelen en maakt een planning. We spreken kinderen aan op de eigen verantwoordelijkheid om de doelen en de planning te behalen. We begeleiden hen als zij hier moeite mee hebben.

Voor meer praktische informatie over de plusklas en voor de tarieven klik hier.

Wij zijn ook bereikbaar op 06-42356645 of 06-36301552.Aanmelden kan via een intakegesprek of inschrijfformulier.

Op de workshops en plusklas van Leer, denk en doe! zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te downloaden.

Leer, denk en doe!

De sleutel naar je talent

Leer, denk en doe!

De plusklas is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

Bewegen en denken

Na de beweging is het tijd om na te denken over je pluswerk of je eigen project.

Filosofie

Vaak ontstaan er diepzinnige
gesprekken.

Smartgame

Ook is er tijd voor een smartgame, waarbij je steeds meer uitgedaagd wordt.