Leer

Tarieven en aanmelden

Ieder kind dat meer uitdaging nodig heeft is welkom in de plusklas. Aanmelden kan via een intakegesprek of inschrijfformulier. Nieuwe kinderen kunnen eerst een gratis en vrijblijvende proefles doen. Na ongeveer vier weken evalueren we in een gesprek hoe het met je kind in de plusklas gaat.
De plusklas kost voor ouders € 39,- per bijeenkomst.*
Het is mogelijk om te kiezen voor woensdagochtend, donderdagochtend of zaterdagochtend.
De plusklas is in Wateringen.

De betaling voor de plusklas vindt plaats per periode van vier keer. Alle materialen, drinken en iets lekkers zijn inbegrepen. Elke bijeenkomst krijgt het kind persoonlijke coaching van Janneke of Mariska.

Gebruik dit formulier om in te schrijven, stuur een bericht onderaan de website of e-mail naar info@leerdenkdoe.nl

Wij zijn ook bereikbaar op 06-42356645 of 06-36301552.

* De tarieven voor scholen en instellingen zijn op aanvraag, deze zijn inclusief verslaglegging en afstemming.

Denk

Data zaterdagochtend (om de week):

schooljaar 2018/2019 

 zaterdag 1 juni, zaterdag 22 juni en zaterdag 6 juli.

schooljaar 2019/2020

zaterdag 7 september, zaterdag 21 september, zaterdag 5 oktober, zaterdag 19 oktober, zaterdag 2 november, zaterdag 16 november, zaterdag 30 november en zaterdag 14 december.

Tijden zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur.


Doe!

Woensdagochtend  en donderdagochtend is de plusklas elke week:

Woensdag

Tijden woensdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Op woensdag 23 oktober, op woensdag 25 december en op woensdag 1 januari is er geen plusklas wegens schoolvakanties.

Donderdag (3,5 t/m 8-jarigen)

Tijden donderdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Op donderdag 24  oktober, op donderdag 26 december en op donderdag 2 januari is er geen plusklas wegens schoolvakanties.


Over de Leer, denk en doe!-plusklas tijdens schooltijd

De onderwijsinspectie komt externe plusklassen tegemoet. Ze gaan ermee akkoord dat een school extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen realiseert, waarbij gebruik gemaakt wordt van externe instanties. Ook staat de inspectie toe dat deze onderwijsactiviteiten buiten de school plaatsvinden. De school heeft de wettelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs dat wordt aangeboden. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan de Leer, denk en doe!-plusklas op woensdagochtend. Deze toestemming kunt u schriftelijk vastleggen in een overeenkomst tussen ouders en de school. Bij aanmelding voor de Leer, denk en doe!-plusklas op woensdag ontvangt u hiervoor een formulier van ons.


Op de workshops en plusklas van Leer, denk en doe! zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te downloaden.

Leer, denk en doe!

De sleutel naar je talent

Leer, denk en doe!

De plusklas is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

Bewegen en denken

Na de beweging is het tijd om na te denken over je pluswerk of je eigen project.

Filosofie

Vaak ontstaan er diepzinnige
gesprekken.

Smartgame

Ook is er tijd voor een smartgame, waarbij je steeds meer uitgedaagd wordt.