Leer

Beter Bij de Les

Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door de Bascule speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van "Beter bij de les" krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen.

Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

De kernvaardigheden die hiervoor zijn genoemd, zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak. Deze kernvaardigheden worden tijdens de trainingssessies getraind.


Denk

Hoe werkt het

Iedere trainingssessie heeft een vaste volgorde, waarbij de volgende elementen aangeboden worden: 
Psycho-educatie (voorlichting) middels een luisterboek 
Neuropsychologische oefening
 Schoolse oefening
Drie adaptieve werkgeheugenoefeningen 
De zin van de dag

De training vindt plaats onder schooltijd. Voorafgaand aan de training heeft Leer, denk en doe! een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens de trainingsperiode speelt de leerkracht een actieve rol bij het leerproces van het kind en houdt aan de hand van observatielijsten, die met de trainer worden besproken, het gedrag van het kind bij.

Na afloop van de training ontvangt het kind een geprinte herinneringskaart waar de weekthema’s en alle breinbewakers (strategieën) en breinbandieten (valkuilen) op genoemd staan die tijdens de psycho-educatie zijn geïntroduceerd. Dit dient als ondersteuning voor het kind na de training, zodat het kan terugkijken op de geleerde vaardigheden.

Naast de leerkracht worden ook de ouders/verzorgers van het kind bij de training betrokken door middel van een drietal voorlichtingsbijeenkomsten. In deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt er uitleg gegeven over executieve functies en de rol daarvan in het onderwijs. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de inhoud van de training en hoe ouders thuis het oefenen met de vaardigheden kunnen voortzetten. 

Doe!

Aanmelden

Meestal wordt de training betaald vanuit een Zorgarrangement Passend Onderwijs. Dit kan in de meeste gevallen aangevraagd worden door school. Wellicht zijn er ook andere mogelijkheden om de kosten te dekken.

Stuur een bericht onderaan de website of e-mail naar info@leerdenkdoe.nl

Wij zijn ook bereikbaar op 06-42356645 of 06-36301552.
Op alle activiteiten van Leer, denk en doe! zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te downloaden.

Leer, denk en doe!

De sleutel naar je talent

Leer, denk en doe!

De plusklas is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

Bewegen en denken

Na de beweging is het tijd om na te denken over je pluswerk of je eigen project.

Filosofie

Vaak ontstaan er diepzinnige
gesprekken.

Smartgame

Ook is er tijd voor een smartgame, waarbij je steeds meer uitgedaagd wordt.